ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ и оценка на Корпоративна търговска банка АД на основата на сравнителния подход

Обем: 19 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
1.Методология за оценка на основата на пазарния подход
2.Информация за дружеството
3.Анализ на финансовите показатели на оценяваното дружество
4.Избор на дружества аналози и събиране на необходимата информация за тях
5.Анализ и съпоставка на финансовите показатели на оценяваното предприятие с тези на аналозите. Избор на окончателни аналози
6.Изчисляване на пазарни множители за българската и чуждестранните компании
7.Корекция на пазарните мултипликатори
7.1.Отчитане на страновия риск
7.2.Игнориране на разликите в коефициентите за рентабилност
7.3.Изчисляване на среднопретеглено значение на всеки пазарен множител за банките аналози
8.Формиране на справедливата пазарна стойност на оценяваната банка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 55.00 лв.