ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Търговия с услуги /по примера на застрахователна компания/

Обем: 86 стр.

Изготвена: 2003 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
I.Търговия с услуги
1.Същност и характерни особености на услугите
2.Класификация на услугите
3.Тенденции в развитието на пазара на услугите
4.Субекти на търговията с услуги
5.Качество и маркетинг на услугите. Показатели на качеството на услугите
5.1.Иновации в областта на услугите
5.2.Качество на услугите
6.Развитие на пазара на услуги в България
 
II.Услуги на застрахователна компания QBE – София
1.Застрахователният пазар в България
1.1.Особености на застрахователния пазар
1.2.Развитие на застрахователния пазар в България
2.Застрахователен продукт и застрахователна услуга
3.Представяне на застрахователна компания QBE – София
3.1.Предистория на QBE International Insurance Limited – София
3.2.Мисия и цели на QBE – София
3.3.Услуги, предлагани от QBE – София
4.Анализ на пазара
4.1.Общи тенденции в развитието на QBE – София
4.2.Анализ на клиентите
5.Организация и изпълнение на услугите, предлагани от QBE – София
6.Качество на услугите – конкурентноспособност
6.1.Качество на услугата, предлагана от QBE – качество на обслужване
6.2.Пакетна застраховка “Премия Плюс”
 
III.Повишаване конкурентноспособността на застрахователна компания QBE
1.Предлагане на потребителска стойност за клиента
2.Ролята на електронната търговия в застрахователните услуги
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 200.00 лв.