ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Дивидентна политика

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Същност и значение на дивидентите и дивидентната политика. Начини на изплащане на дивидентите
2.Основни теории и подходи при определянето на дивидентната политика
3.Фактори, влияещи върху дивидентната политика
4.Видове дивиденти и начини на изплащането им
5.Влиянието на дивидентната политика, върху цената на акциите и стойността на капитала
Използвана литература


Цена: 30.00 лв.