ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Валутен пазар.Валутни курсове и типове режими на валутни курсове

Обем: 21 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Валутен пазар
2.Валутни курсове и типове режими на валутни курсове.
3.Валутни пазари и тяхната типология
4.Валутен арбитраж
5.Лихвен арбитраж
Заключение
Използвана литература


Цена: 25.00 лв.