ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Продажби на дребно на търговската фирма

Обем: 67 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ПРОДАЖБИТЕ НА ДРЕБНО
1.Икономически характеристики на продажбите на дребно
2.Роля на продажбите на дребно за стопанството на страната и икономическото състояние на търговските фирми
3.Видове продажби на дребно
4.Фактори за нарастване на продажбите на дребно
5.Анализ на продажбите на дребно
5.1.Анализ на продажбите на дребно в зависимост от икономическата автономност на търговските фирми
5.2.Анализ на продажбите на дребно в зависимост от търсенето
5.3.Анализ на продажбите на дребно в зависимост от структурата
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРОДАЖБИТЕ НА ДРЕБНО В ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН КРИС”
1.Икономическа характеристика на фирма “Крис”
2.Анализ и оценка на потребителския пазар в област Стара Загора
3.Анализ на продажбите на фирма “Крис”
3.1.Анализ на продажбите по видове стоки
3.2.Анализ на структурата на продажбите
4.Изследване влиянието на основните фактори, влияещи върху развитието на продажбите
4.1.Изследване влиянието на вложения капитал и търговската надценка
4.2.Изследване влиянието на печалбата и рентабилността
4.3.Изследване влиянието на количествата продадени стоки и техните цени
5.Изводи и насоки за нарастване на продажбите
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 


Цена: 200.00 лв.