ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Туристически ресурси на България /Община Добрич/

Обем: 24 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Фактори и условия за формиране и оползотворяване на туристическите ресурси в Община Добрич
Географско положение
Екологични фактори
Социално-икономически фактори
Управленски и организационни фактори
2.Анализ на туристическите ресурси
2.1.Природни туристически ресурси
-релеф на общината и неговия туристически потенциал
-климат на общината
-повърхностни и подземни води
-биологично разнообразие
2.2.Антропогенни туристически ресурси
-Културно-исторически забележителности
-Делови и стопански атрактивности
-Атрактивности, свързани със спорт и развлечения
Заключение
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.