ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Маркетингово проучване на продукт

Обем: 80 стр.

Изготвена: 2004 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
УВОД
I.Теоретико-методологически основи на маркетинговото проучване
1.Маркетингови проучвания. Процес на маркетингово проучване
1.1.Същност на маркетинговите проучвания
1.2.Процес на маркетингово проучване
2.Видове маркетингови проучвания
3.Маркетингови извадки
 
II.Маркетингово проучване на продукт “Натурална минерална вода Велинград”
1.Представяне на “Акварекс” ООД
2.Анализ на продукта
3.Анализ на пазара
3.1.Общо състояние на пазара
3.2.Сегментиране и позициониране на пазара на фирма “Акварекс” ООД
3.3.Пазарни позиции на “Акварекс” ООД
3.4.Конкуренти
4.Осъществяване на маркетингово проучване
4.1.Формулиране на проблема, обекта и предмета на изследването
4.2.Цели и основни изследователски задачи
4.3.Методология на изследването
4.4.Анализ на данните от маркетинговото проучване
5.Изводи и препоръки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 


Цена: 200.00 лв.