ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на добавената икономическа стойност /“Оловно-цинков комплекс” АД/

Обем: 20 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
I.Същност на икономическата добавена стойност и методика за изчисляване
1.Същностни характеристики на стойностния подход
2.Същност на икономическата добавена стойност
3.Методика за изчисляване на икономическата добавена стойност
II.Изчисляване на икономическата добавена стойност на “Оловно-цинков комплекс” АД
1.Представяне на “Оловно-цинков комплекс” АД
2.Производство и продажби на дружеството
3.Определяне и характеристика на ключовите фактори на стойността на фирма “Оловно-цинков комплекс” АД
3.1.Определяне на нетната оперативна печалба след данъци
3.2.Определяне на инвестирания капитал
3.3.Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала
3.4.Изчисляване на икономическата добавена стойност
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.