ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Отчет за приходите и разходите на банките

Обем: 54 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
Увод
I Глава. Същност и значение на годишния финансов отчет на банките
1.Общи разпоредби на финансовите отчети, срокове и отговорности
2.Съставни части на финансовите отчети – баланс, ОПР, парични потоци
2.1.Счетоводен баланс
2.2.Отчет за приходи и разходи
2.3.Отчет за парични потоци
2.4.Други финансови отчети
3.Изисквания за информацията на финансовите отчети
 
II Глава. Същност и значение на отчет за приходите и разходите
1.Приключване на сметките за приходите и разходите и установяване на финансовия резултат
1.1.Приходи
1.2.Разходи
1.3.Финансов резултат
2.Състав на отчет за приходите и разходите
3.Използване на информация от ОПР за анализ на приходите и разходите и финансов резултат на банките
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 200.00 лв.