ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала (WACC) на “Оловно-цинков комплекс” АД

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I.Представяне на дружеството
1.Обща информация за “Оловно-цинков комплекс” АД
2.Производство и продажби на дружеството
 
II.Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала (WACC) на дружеството
1.Определяне на инвестирания капитал
2.Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала (WACC)
2.1.Определяне цената на собствения капитал
2.2.Определяне цената на дълга
2.3.Възвръщаемост на капитала (ROI)
 
III.Определяне на оптималната капиталова структура на дружеството
1.Изчисляване чувствителността на инвестирания капитал
2.Изчисляване чувствителността на среднопретеглената цена на капитала
 
Използвана литература


Цена: 50.00 лв.