ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Управление на рисковете /по примера на Корпоративна търговска банка АД/

Обем: 26 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
 
1.Анализ на риска в Корпоративна търговска банка АД
1.1.Систематични рискове
1.2.Несистематични рискове
2.Избор на методи за въздействие върху риска
3.Вземане на решение по стратегията за управление на риска
4.Непосредствено въздействие върху риска
5.Контрол и коригиране на резултатите от процеса на управлението
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.