ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Планиране на потребностите от материали (MRP-система)

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
I.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
1.Същност и еволюция на MRP системата
2.Входно-изходна информация на MRP системата
 
II.ПРАКТИЧНА ЧАСТ
1.Представяне на фирмата
2.Внедряване на ERP система
2.1.Развитие на информационните потребности
2.2.Избор на софтуерен продукт
2.3.Внедряване на софтуерен продукт
2.4.ERP система - модул “Управление на доставките”
3.Предимства от внедряването на ERP системата във фирмата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 35.00 лв.