ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Организация и управление на маркетинг дейността (по примера на Месокомбинат Карлово АД)

Обем: 65 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
 
Глава първа.  Организация и управление на маркетинг дейността на фирмата
1.Същност и характерни особености на маркетинга като концепция за фирмено управление
2.Същност и фактори на маркетинг обкръжението
3.Стратегическо маркетингово планиране
4.Същност и необходимост от организация и управление на маркетинг дейността
4.1.Разделение на управленските маркетинг функции във фирмата
4.2.Организационно-управленско осигуряване на маркетинг дейностите във фирмата
4.3.Специфични проблеми на организацията и управлението на маркетинг дейността
 
Глава втора. Организация и управление на маркетинг дейността на Месокомбинат Карлово АД
1.Представяне на Месокомбинат Карлово АД
2.Мисия и цели
3.Организационна структура на управление
4.Анализ на продуктовия асортимент на Месокомбинат Карлово
5.Анализ на ценовата политика на Месокомбинат Карлово
6.Анализ на пазара
6.1.Анализ на отрасъла
6.2.Анализ на клиентите
6.3.Анализ на конкурентите
6.3.1.Анализ на продуктовото портфолио
6.3.2.Анализ на ценовата политика
6.3.3.Анализ на дистрибуцията
6.3.4.Анализ на промоционалната политика
6.4.Анализ на дистрибуцията на Месокомбинат Карлово
6.5.Анализ на макросредата
7.Анализ на рекламната политика
8.SWOT анализ
9.Маркетингови цели и стратегии
10.Разработване на маркетингов план и програма за 2009г.
11.Матрица на отговорността
12.Маркетингов бюджет
 
Заключение
Използвана литература
Приложение


Цена: 250.00 лв.