ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Отражение на продажбите върху финансовите показатели на търговска фирма

Обем: 67 стр.

Изготвена: 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
 
Глава първа. Теоретична обосновка на финансовите показатели и влиянието на продажбите върху тях
1.Финансови показатели и необходимост от тяхното повишаване
1.1.Същност на печалбата и рентабилността и необходимост от тяхното повишаване
1.2.Подобряване на ликвидността на търговската фирма
1.3.Стабилизиране на финансовата автономност на търговската фирма
1.4.Ускоряване на обращаемостта на търговската фирма
1.5.Повишаване на ефективността на търговската фирма
2.Влияние на продажбите върху финансовите показатели на търговската фирма
2.1.Влияние на продажбите върху печалбата
2.2.Влияние на продажбите върху рентабилността
2.3.Влияние на продажбите върху ликвидността
2.4.Влияние на продажбите върху финансовата автономност
2.5.Влияние на продажбите върху обращаемостта
2.6.Влияние на продажбите върху ефективността
3.Основни насоки за повишаване влиянието на продажбите върху финансовите показатели
 
Глава втора. Анализ на продажбите на “Ита България” ООД и тяхното отражение върху финансовите показатели на търговската фирма
1.Представяне на фирма “ИТА България” ООД
2.Продуктов асортимент
3.Анализ на продажбите на “ИТА България” за периода 2003-30.09.2005г.
4.Анализ на финансовия резултат на “ИТА България”
4.1.Анализ на разходите
4.2.Анализ на приходите
4.3.Анализ на печалбата
5.Анализ на влиянието на продажбите на “ИТА България” върху финансовите й показатели
5.1.Анализ на влиянието на продажбите върху печалбата
5.2.Анализ на влиянието на продажбите върху рентабилността
5.3.Анализ на влиянието на продажбите върху ликвидността
5.4.Анализ на влиянието на продажбите върху финансова автономност
5.5.Анализ на влиянието на продажбите върху обращаемостта
5.6.Анализ на влиянието на продажбите върху ефективността
6.Изводи и препоръки за повишаване влиянието на продажбите върху финансовите показатели
 
Заключение
Използвана литература
Приложение


Цена: 230.00 лв.