ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Организация на труда на мениджъра в търговска фирма

Обем: 64 стр.

Изготвена: 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
 
Глава първа. Управление, организация и ръководене на търговската дейност
1.Продаване и маркетингова концепция
2.Стратегическо управление на търговската дейност
2.1.Стратегията, като начин на мислене и фирмена философия
2.2.Търговска стратегия и тактика
2.3.Ролята на мениджъра по продажби
2.4.Прогнозиране на продажбите
3.Организация на търговската дейност
3.1.Ролята на търговеца
3.2.Същност и управление на продажбения процес
3.3.Управление на териториите
4.Ефикасно ръководене на търговския екип
 
Глава втора. Управление, организация и ръководене на търговската дейност в “Х” ООД
1.Представяне на фирма “Х” ООД
1.1.Предмет на дейност
1.2.Мисия и цели на фирмата
1.3.Организационно-управленска структура
2.Принципи на търговската политика
2.1.Продуктов асортимент
2.2.Клиенти на фирмата
2.3.Конкуренти на фирмата
2.4.Приоритети в търговската политика
3.Управление на продажбите
4.Организация на търговската дейност
4.1.Управление на териториите
4.2.Анализ на продажбите на “Х”
4.3.Управление дейността на дилърите
5.Роля на дилъра
6.Маркетингови и промоционални програми за стимулиране на продажбите
7.Търговски екип. Наемане, обучение, заплащане
8.Изводи и препоръки
  
Заключение
Използвана литература
Приложение
 


Цена: 250.00 лв.