ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Приложение на франчайзинга в хотелиерството /на примера на “София Хотел Балкан” АД/

Обем: 74 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
 
Глава първа.Теоретико-методически основи на франчайзинга
1.Предпоставки за развитието на франчайзинга като форма на междуфирмено сътрудничество
2.Същност на франчайзинга
3.Видове франчайзинг
4.Форми на франчайзинга
5.Франчайзинг в хотелиерството
6.Правна характеристика и правно регулиране на договора за франчайзинг
6.1.Съдържание на договора за франчайзинг
6.2.Атрибути на договора за франчайзинг
7.Договор за управление
 
Глава втора.Анализ и оценка на Франчайзинга на примера на “София хотел Балкан” АД
1.Представяне на “София Хотел Балкан” АД
1.1.Кратка история
1.2.Мисия и цели
1.3.Организационна структура на управление
2.Основни дейности на “София Хотел Балкан” АД
3.Персонал
4.Анализ на пазарната среда
4.1.Основни конкуренти
4.2.Основни клиенти
5.Анализ на маркетинговата политика
6.Анализ на икономическото състояние на “София Хотел Балкан” АД
7.SWOT анализ - анализ на предимствата и недостатъците, възможностите и заплахите
8.Анализ на договора за франчайзинг между “София Хотел Балкан” АД и “Старууд” (“Starwood”)
9.Изводи и перспективи за развитие на франчайзинга в хотелиерството
 
Заключение
Използвана литература
Приложение


Цена: 300.00 лв.