ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на банковите приходи и разходи /по примера на Корпоративна търговска банка АД/

Обем: 65 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
Глава първа.Същност и характеристика на банковите приходи и разходи
1.Банки и банкови сделки
2.Същност и характеристика на банковите приходи и разходи. Основни видове
2.1.Банкови приходи
2.2.Банкови разходи
3.Същност и характеристика на финансовия резултат
4.Използване на информация от ОПР за анализ на приходите и разходите и финансов резултат на банките
5.Същност и видове банкови рискове
 
Глава втора.Анализ на банковите приходи и разходи в Корпоративна търговска банка АД
1.Представяне на Корпоративна търговска банка АД
2.Основни сфери на дейност
3.Анализ на икономическата среда
4.Анализ на дейността на банката
5.Анализ на банковите приходи и разходи
5.1.Анализ на банковите приходи
5.2.Анализ на банковите разходи
5.3.Анализ на финансовия резултат
6.Анализ на финансовите показатели
7.Анализ и управление на риска
8.Насоки за подобряване на финансовия резултат
 
Заключение
Използвана литература
Приложение


Цена: 250.00 лв.