ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Рекламата като неразделна част от маркетинговата политика на фирмата

Обем: 81 стр.

Изготвена: 2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
 
Глава първа.Рекламата като основен елемент от комуникационната политика на съвременната фирма
1.Комуникационен маркетинг – същност и елементи
2.Основни функции на рекламата. Видове реклама
3.Алгоритъм за разработване на рекламна комуникация
3.1.Предмет на рекламата
3.2.Рекламни цели и методики за определянето им
3.3.Определяне на целевите аудитории
3.4.Разработване на рекламно послание
3.5.Избор на рекламни канали и средства за реклама
3.6.Разработване на рекламен бюджет
3.7.Определяне ефективността на рекламата
 
Глава втора. Рекламна политика на София Франс Ауто
1.История на София Франс Ауто
2.Маркетингова политика на София Франс Ауто
2.1.Продукт
2.2.Цена
2.3.Дистрибуция
2.4.Промоция
3.Анализ на пазара
3.1.Общ анализ на пазара
3.2.Анализ на конкурентите
3.3.Продажби на Peugeot
4.Рекламни средства, използвани от автомобилните вносители
5.Анализ на рекламната дейност на София Франс Ауто
6.Изводи и препоръки
 
Заключение
Използвана литература
Приложение


Цена: 250.00 лв.