ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Приватизация и преструктуриране на публичната собственост

Обем: 42 стр.

Изготвена: 2008 г.

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Увод
Глава първа.Същност и технология на приватизацията
1.Социално-икономическа същност на приватизацията
2.Модели и форми на приватизация
2.1.Касова приватизация
2.2.Масова приватизация
3.Етапи на приватизационния процес
 
Глава втора.Анализ на приватизацията на България Ер ЕАД
1.Анализ на приватизационния процес в България
2.Анализ на приватизацията на “България Ер” ЕАД
2.1.Анализ на правното състояние на “България Ер” ЕАД
2.2.Приватизационна оценка на “България Ер” ЕАД
2.3.Определяне на предварителни изисквания към участниците в съответната приватизационна процедура
2.4.Метод на приватизация
2.5.Анализ на договорните отношения между продавача и купувача, и на следприватизационния контрол
3.Основни проблеми съпътствали приватизационния процес на “България Ер” ЕАД
 
Заключение
Използвана литература
Приложение
 
 
 


Цена: 180.00 лв.