ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Ценова политика фирма “Kraft Foods България” АД

Обем: 80 стр.

Изготвена: 2004 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод

Глава първа.Теоретико-методологически основи на ценовата политика
1.Същност и характеристика на ценовата политика
2.Фактори, влияещи върху равнището и динамиката на цените
3.Основни ценови цели на фирмата
4.Същност и видове ценови стратегии
5.Избор на методи на ценообразуване
6.Особености на ценообразуването на промишлената продукция
 
Глава втора.Анализ на ценовата политика на Kraft Foods България” АД
1.Представяне на KraftFoodsБългария” АД
2.Мисия и цели на KraftFoodsБългария” АД
3.Анализ на продуктовия асортимент
4.Фактори, оказващи влияние върху равнището и динамиката на цените
4.1.Анализ на пазара
4.2.Основни конкуренти
4.3.Икономически регулатори
4.4.Дистрибуция и промоция
5.Анализ на ценовата политика на “KraftFoods България”
5.1.Ценови цели на “KraftFoods България”
5.2.Ценови стратегии на “KraftFoods България”
5.3.Вземане на решение за цената
6.Насоки за усъвършенстване ценовата политика на “KraftFoods България”
6.1.Утвърждаване на марката в съзнанието на потребителите
6.2.Усъвършенстване на маркетинговата дейност
6.3.Прилагане на пазарни методи за ценообразуване
 
Заключение
Използвана литература
Приложение
 
 
 
 

 Цена: 200.00 лв.