ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Развитие на Електронното правителство на Република България

Обем: 72 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Увод
Глава първа.Теоретични основи на електронното правителство
1.Същност на информационното общество
2.Концепция за електронното правителство
3.Основни етапи при изграждане на електронно правителство
4.Правна регламентация на електронното правителство
 
Глава втора.Развитие на електронното правителство в България
1.Зараждане на електронното правителство в България
2.Цели и принципи на електронното правителство
2.1.Основни цели на електронното правителство
2.2.Общи принципи на електронното правителство
3.Етапи в развитието на българското електронно правителство
3.1.Подготвителен етап (2002 - началото на 2003г.)
3.2.Етап на начално развитие (2003 - средата на 2005г.)
3.3.Етап на целенасочено развитие (от средата на 2005г.)
4.Интеграционна система на електронното правителство
5.Анализ на административното обслужване
 
Глава трета.Насоки за усъвършенстване на електронното правителство в България
1.Управление на процеса по прилагане на електронното правителство
2.Изводи за състоянието на електронното правителство в България
3.Препоръки за усъвършенстване на електронното правителство в България
 
Заключение
Използвана литература
Приложение
 
 
 

 Цена: 200.00 лв.