ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Данъчната конкуренция в Европейския съюз. Шансове и заплахи за България

Обем: 66 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
Увод
Глава първа.Теоретични основи на данъчната конкуренция
1.Теория за оптималното данъчно облагане
2.Икономическа обосновка на връзката “данъчни приходи – данъчни ставки”
3.Същност на данъчната конкуренция
 
Глава втора.
1.Данъчната хармонизация в ЕС
1.1.Същност и предпоставки за данъчна хармонизация в ЕС
1.2.Европейската правна доктрина в областта на данъците
1.3.Принципи и цели на данъчната хармонизация на ЕС
2.Данъчната конкуренция в ЕС
3.Настоящата ситуация в ЕС относно данъчното облагане
3.1.Косвено данъчно облагане
3.1.1.Данък добавена стойност
3.1.1.Акцизи
3.2.Пряко данъчно облагане
3.2.1.Плоският данък в ЕС
3.2.2.Корпоративният данък в ЕС
3.2.3.Хармонизиране на данъчната основа
 
Глава трета.
1.Състояние на данъчната система в България към момента
1.1.Косвено данъчно облагане
1.1.1.Данък добавена стойност
1.1.2.Акцизи
1.2.Пряко данъчно облагане
1.2.1.Плоският данък в България
1.2.2.Корпоративният данък в България
1.2.3.Обща консолидирана данъчна основа за облагане на предприятията
2.Сравнение на данъчната тежест между България и други страни
3.Данъчната конкуренция в България
 
Заключение
Използвана литература
Приложение
 
 
 
 
 

 Цена: 300.00 лв.