ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Диверсификация на бизнеса /по примера на Етап-Адресс АД/

Обем: 79 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

Съдържание:
 
Увод
Глава първа.Теоретико-методическа обосновка на диверсификацията в бизнеса
1.Същност на диверсификацията в бизнеса
2.Механизми на диверсификация
3.Ключови стратегии на диверсификация
4.Разработване и приемане на решение за диверсификация
4.1.Установяване на необходимостта от диверсификация
4.2.Избор на посока, тип и стратегия на диверсификация
4.3.Идентифициране на отраслите, привлекателни за диверсификация
4.4.Избор на подходящи механизми за навлизане в новия бизнес
4.5.Поетапно навлизане в нов бизнес и целева стратегическа група
4.6.Разработване и оценка на проекти за самостоятелно навлизане в нов бизнес
Глава втора.Анализ и оценка на диверсификацията на Етап-Адресс АД
1.Представяне на Етап-Адресс АД
2.Анализ на дейността на Етап-Адресс АД
3.Анализ на конкурентите
4.Анализ на рисковите фактори
4.1.Систематични рискове
4.2.Несистематични рискове
5.SWOT анализ
6.Анализ на финансовото състояние на Етап-Адресс АД
6.1.Изменение на приходите от основна дейност
6.2.Динамика на разходите за основна дейност
6.3.Финансови показатели
7.Диверсифициране на бизнеса – анализ и оценка
 
Заключение
Използвана литература
Приложение

 

 


Цена: 250.00 лв.