ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на работата по качество във фирма “Складова техника” АД

Обем: 19 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I.Представяне на фирма Складова техника АД”
1.История и предмет на дейност
2.Продукция и дейности
3.Производствен процес
II.Анализ на работата по качество
1.Обща характеристика на състоянието на качеството по продуктовата листа на фирмата
1.1.Закупуване
1.2.Управление на процесите
1.3.Контрол и изпитване
1.4.Резултати от контрола и изпитването
2.Анализ на принципите за осигуряване на качеството във фирмата
3.Система по качество
4.Основни изводи и препоръки за подобрение работата по качеството и безопасността във фирмата
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.