ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Стратегии за управление на риска

Обем: 26 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Анализ на риска в “Ти Би Ай Лизинг” ЕАД и методи за въздействие върху риска
1.1.Рискове при дейността на лизинговите компании (секторни рискове)
1.2.Рискове, специфични за дружеството (фирмени рискове)
1.3.Общи (системни) рискове
2.Вземане на решение
3.Непосредствено въздействие върху риска
4.Контрол и коригиране на резултатите от процеса на управлението
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.