ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проектиране на информационна база за управление на САВЕН ООД

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I.Аналитична част
1.Общи сведения за бизнес организацията
2.Вход на бизнес организацията
2.1.Човешки ресурси
2.2.Информационни потоци и връзки
3.Изходи на бизнес организацията
3.1.Продуктов асортимент
3.2.Потребителски сегменти
4.Вътрешна среда на бизнес организацията
4.1.Мисия и цели на фирмата
4.2.Организационно-управленска структура
4.3.Дистрибуция
5.Външна среда на бизнес организацията
5.1.Конкуренти на фирмата
5.2.Доставчици на фирмата
6.Определяне на силните и слабите страни на бизнес организацията, възможностите и заплахите
 
II.Проектна част
1.Проектиране на информационна база на системата за управление
 
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.