ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проектиране на организационната структура в условията на “Министерството на труда и социалната политика”

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I.Аналитична част
1.Общи сведения за административната организация
2.Вход на административната организация
2.1.Човешки ресурси
2.2.Информационни потоци
2.3.Финансиране
3.Изходи на административната организация
3.1.Публични услуги
3.2.Потребителски сегменти
4.Вътрешна среда на административната организация
4.1.Политики и основни стратегически цели
4.2.Организационна структура на МТСП
4.3.Организация на работата в министерството
5.Външна среда на административната организация
6.Определяне на силните и слаби страни на административната организация, възможностите и заплахите
II.Проектна част
1.Организационна структура на управление в системата за мениджмънт на административната организация
 
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 30.00 лв.