ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проектиране на технологията на управление в системата по мениджмънт в “Агенцията по вписванията”

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I.Аналитична част
1.Общи сведения за административната организация
2.Вход на административната организация
2.1.Човешки ресурси
2.2.Информационни потоци
3.Изходи на административната организация
3.1.Публични услуги
3.2.Потребителски сегменти
4.Вътрешна среда на административната организация
4.1.Стратегически цели
4.2.Организационна структура на Агенцията по вписванията
5.Външна среда на административната организация
6.Определяне на силните и слаби страни на административната организация, възможностите и заплахите
II.Проектна част
1.Технология на управление в системата на мениджмънт на административната организация
 
Използвана литература
Приложение


Цена: 30.00 лв.