ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проектиране на подсистемната структура на община “Студентска”

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I.Аналитична част
1.Общи сведения за община “Студентска”
2.Вход на административната организация
2.1.Човешки ресурси
2.2.Информационни потоци
2.3.Финансиране
3.Изходи на административната организация
3.1.Публични услуги
3.2.Потребителски сегменти
4.Вътрешна среда на административната организация
4.1.Стратегически цели
4.2.Структура на община “Студентска”
4.3.Организация на административното обслужване
5.Външна среда на административната организация
6.SWOT анализ
II.Проектна част
1.Проектиране на подсистемната структура на община “Студентска”
 
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.