ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проектиране на функционалната структура на фирма Вентоплан 2000

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I.Аналитична част
1.Общи сведения за фирмата
2.Вход на бизнес организацията
2.1.Човешки ресурси
2.2.Материални ресурси
2.3.Информационни потоци и връзки
3.Изходи на бизнес организацията
3.1.Продукти и услуги на фирмата
3.2.Потребителски сегменти
4.Вътрешна среда на бизнес организацията
4.1.Мисия и цели на фирмата
4.2.Организационно-управленска структура
4.3.Дистрибуция
5.Външна среда на бизнес организацията
5.1.Конкуренти на фирмата
5.2.Доставчици на фирмата
6.Определяне на силните и слабите страни на фирмата, възможностите и заплахите
II.Проектна част
1.Проектиране на функционалната структура на организацията
 
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.