ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Банковото кредитиране от правна гледна точка

Обем: 11 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
1.Понятие за банков кредит
2.Принципи на кредитирането
3.Договор за банков кредит
4.Основни видове банкови кредити
5.Задължения на банката, свързани с искането за кредит
6.Форми на неизпълнение на договора за банков кредит
7.Прекратяване и разваляне на договор за банков кредит
 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРАЦена: 25.00 лв.