ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Финансов анализ на “Пивоимпекс” АД

Обем: 18 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
1.Вертикален и хоризонтален анализ на “Пивоимпекс” АД, София за периода 2006-2007г.
2.Показатели за ликвидност
3.Показатели за вземанията и задълженията
4.Оборот на запасите
5.Показатели за рентабилност (доходност)
6.Отчитане на паричните потоци
 
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 30.00 лв.