ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Определяне коефициента на обновяване, ликвидиране и интензивно обновяване на ДМА /по примера на “Арома” АД/

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
 
I.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТ
1.Същност, видове и структура на дълготрайните материални активи на бизнес организацията
2.Методика за анализ и оценка на дълготрайните материални активи
 
II.ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНА ЧАСТ
1.Представяне на “Арома” АД
2.Анализ на дълготрайните материални активи на фирма “Арома” АД
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.