ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Повишаване конкурентноспособността в ресторантьорството

Обем: 93 стр.

Изготвена: 2003 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
А.ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
I.Същност на конкурентноспособността
1.Основна характеристика на конкуренцията и условия за определяне на конкурентноспособността
2.Критерии за определяне на конкурентноспособността
3.Фактори, влияещи върху конкурентноспособността
4.Видове конкурентноспособност, съобразно пазара
5.Оценка на конкурентноспособността
6.Методи на конкурентноспособност
II.Ресторантьорството като стопанска дейност и неговите особености
1.Същност на ресторантьорството, състояние и перспективи
2.Заведения за хранене и развлечения – видове и основна характеристика
3.Нормативна уредба за категоризиране и лицензиране на заведенията за хранене и развлечение
4.Нормативни изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала в заведенията за хранене и развлечения
5.Усъвършенстване на управлението в ресторантьорството
III.Конкурентноспособност в ресторантьорството – измерване и проявяване
1.Същност на конкуренцията в ресторантьорството и нейното влияние
2.Оценка на конкурентноспособността в ресторантьорството
 
Б.ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА РЕСТОРАНТ “ПРИНЦЕС”
I.Характеристика на ресторант “Принцес”
1.Анализ на ресторантьорството като част от хотелиерската индустрия
2.Развитие на “СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ”
3.Представяне на ресторант “ПРИНЦЕС”
4.Специфика на кулинарното изкуство в ресторант “ПРИНЦЕС”
II.Анализ и оценка на конкуренцията в отрасъла
1.Оценка на конкурентния климат в отрасъла чрез използване концепцията на Майкъл Портър
2.Характеристика на пазарната структура, в която функционира ресторант “ПРИНЦЕС”
III.Конкурентноспособността на ресторант “Принцес”
1.Анализ на номенклатурата и асортиментната структура на ресторантьорския продукт
2.Качество на ресторантьорския продукт
3.Цена наресторантьорския продукт
4.Форма на обслужване
5.Средата на обслужване – важен индикатор за привлекателността на ресторантьорското заведение
6.Външен вид и отношение на обслужващия персонал към клиентите
 
IV.Насоки за повишаванеконкурентноспособността на ресторант “Принцес”
1.Усъвършенстване фирмената политика на хотелския комплекс
2.Усъвършенстване управлението на ресторант “ПРИНЦЕС”
3.Повишаване професионалната квалификация на персонала
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 200.00 лв.