ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Основни аспекти на стратегическото управление на примера на фирма “Преслав 2001” ЕООД

Обем: 71 стр.

Изготвена: 2005 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
Глава първа. Теоретична обосновка на стратегическото управление. Йерархия на стратегиите
1.Обща характеристика на стратегическото управление. Йерархия на стратегиите
2.Корпоративна стратегия
2.1.Същност на диверсификацията
2.2.Същност и елементи на корпоративната стратегия
3.Бизнес стратегия (конкурентна стратегия)
3.1.Същност на бизнес стратегията и нейните елементи
3.2.Анализ на средата
3.3.Анализ на силните и слабите страни на бизнес единицата
4.Функционални стратегии
 
Глава втора. Основни аспекти на стратегическото управление във фирма “Преслав 2001” ЕООД
1.Кратка история на фирмата
2.Формулиране на корпоративната стратегия
2.1.Анализ на средата
2.2.Вътрешен анализ на “Преслав 2001” ЕООД
2.2.1.Цели, проектиращи развитието на бизнеса
2.2.2.Организационна структура на управление
2.2.3.Анализ на взаимовръзките между отделните бизнес единици
2.2.4.Портфейлен анализ
3.Формулиране на бизнес стратегията
3.1.Анализ на средата на равнище бизнес единица
3.2.Анализ на силните и слабите страни на равнище бизнес единица
4.Формулиране на функционалните стратегии
 
Заключение
Използвана литература
Приложение
 


Цена: 250.00 лв.