ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Сравнителен анализ на България и Словения

Обем: 26 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Увод
1.Микроикономическа конкурентноспособност
2.Потенциал за конкурентноспособен растеж
3.Изпълнение на стратегията от Лисабон по конкурентноспособност
4.БВП на човек от населението
5.Производителност на труда
6.Информационно-комуникационни технологии и конкурентноспособност
7.Износ на човек от населението
8.Индекси на физическия обем на реален БВП
9. Нови стратегии за догонване от Европейския съюз и България
Заключение
Използвана литература 
 
 


Цена: 35.00 лв.