ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Електронен бизнес

Обем: 17 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Увод
1.Електронен бизнес. Поява, същност и развитие
2.Разновидности на електронен бизнес. Същност на електронната търговия
3.Технологичен цикъл на развитие на международна продажба по електронен път
4.Развитие на конкуренция между е-бизнес и м-бизнес
5.Предимства и рискове на участниците в електронната търговия
6.Правно регулиране на електронния бизнес - интернационален и национален план
7.Развитие на електронната търговия в България - постижения, проблеми и перспективи
Заключение
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.