ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Разплащателни системи

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Същност и основни елементи на платежната система
2.Видове платежни системи. Основни функции
2.1.Обща характеристика на система за електронни разплащания “RINGS”
2.2.Обща характеристика на система за електронни разплащания “БИСЕРА”
2.3.Обща характеристика на системата за използване на карти “БОРИКА”. Видове услуги, предлагани от “БОРИКА” ЕООД
2.4.Обща характеристика на сетълмент системите за ценни книжа
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.