ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Приватизация на публичната собственост /по примера на "България Ер” ЕАД/

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
I.Анализ на приватизационната процедура при приватизацията на публичната собственост
1.Анализ на правното състояние на „България Ер” ЕАД
2.Приватизационна оценка на „България Ер” ЕАД
II.Техники (методи) използвани при приватизацията на публичната организация
1.Определяне на предварителни изисквания към участниците в съответната приватизационна процедура
2.Метод на приватизация
ІІІ.Анализ на договорните отношения между продавача и купувача, и на следприватизационния контрол
IV.Основни проблеми съпътствали приватизационния процес на „България Ер” ЕАД
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 35.00 лв.