ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ, оценка и перспективи за развитието на здравно-осигурителни услуги в България

Обем: 36 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Здравноосигурителната система в България
2.Същност на системата за задължително здравно осигуряване
2.1.Организация и управление на системата за задължително здравно осигуряване
2.2.Принципи на задължителното здравно осигуряване
3.Същност на системата за доброволно здравно осигуряване
4.Анализ на пазара по доброволно здравно осигуряване
5.Европейският опит в здравното осигуряване
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 50.00 лв.