ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Маркетинг проучване на българския пазар на застрахователни услуги

Обем: 17 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Същност и характерни особености на застрахователните услуги като обект на обмен на националния и международен пазар
2.Фирмена структура на българския пазар за застрахователни услуги – характеристика и специфични национални особености
3.Пазарни позиции на застрахователните услуги – минало, настояще и бъдеще
4.Благоприятни условия и рискове на българската маркетинг среда за привличането на чужди капитали в развитието на застрахователните услуги
5.Маркетинг инструментариум, прилаган от националните и чужди фирми на българския пазар за застрахователните услуги – традиционен и модерен маркетинг микс
6.Система за управление на връзките с клиента на застрахователните услуги, като доминираща тенденция в маркетинга в условията на дигиталната икономика
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.