ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Роля на PR за адаптация на организацията към силите на натиск в глобализиращия се свят

Обем: 12 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Предизвикателствата пред бизнеса в условията на глобализация
2.Корпоративната социална отговорност на бизнеса
3.Значението на корпоративния Пъблик Рилейшънс за адаптирането на бизнеса в условията на глобализация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 25.00 лв.