ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Обективна необходимост от PR в съвременния свят

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Същност и функции на Пъблик Рилейшънс
2.Изграждане на корпоративни комуникации
3.Пъблик Рилейшънс в условията на криза
4.Пъблик Рилейшънс – добавената стойност на публичната репутация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 25.00 лв.