ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на връзките с обществеността на “Софийска вода” АД

Обем: 17 стр.

Изготвена: 2005 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Характеристика и основни функции на пъблик рилейшънс
2.Модел за ефективно планиране и съставяне на пъблик рилейшънс-програми
3.Представяне на “Софийска вода” АД
4.Клиенти на “Софийска вода” АД
5.Основни характеристики на пъблик рилейшънс на “Софийска вода” АД
6.Представяне на корпоративна ПР кампания “Детски фестивал на водата”
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.