ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на връзките с обществеността на НЕК ЕАД

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Същност и основни функции на Пъблик рилейшънс
2.PR програма и основни техники в Пъблик рилейшънс
3.Представяне на НЕК ЕАД
4.Клиенти на НЕК ЕАД
5.Основни характеристики на Пъблик рилейшънс на НЕК ЕАД
6.Използвани PR техники от НЕК ЕАД за провеждане на комуникационна кампания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.