ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Иновативност на “АЛКОМЕТ” АД

Обем: 10 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
1.Обща характеристика на “АЛКОМЕТ” АД
2.Състояние на иновативността на фирмата
3.Фактори, които съдействат и препятстват иновациите във фирмата
4.Източници на иновационни идеи във фирмата
5.Оценка и препоръки за иновационната политика на фирмата
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.