ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Планиране на търговската дейност

Обем: 25 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Увод
1.Обект на планирането
2.Технологични аспекти на планирането
3.Анализ и проектиране на външната среда, влияеща върху фирмата
4.Анализ и проектиране на вътрешно-фирмената среда
5.Тенденции за развитие
6.Планиране и прогнозиране
7.Стратегии и тактики за изпълнение на плановите решения
Заключение


Цена: 25.00 лв.