ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Управление на инвестиционен портфейл в условията на риск

Обем: 58 стр.

Изготвена: 2003 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
Увод
I.Търговия с ценни книжа - модерен начин на инвестиране
1.Портфейлът - специфичен вид инвестиция
2.Инвестиционният портфейл като метод за управление на риска
3.Подходи за избор на портфейли и определяне на портфейлния риск
3.1.Намаляване на риска чрез диверсификация
3.2.Модел на Марковиц
3.3.Модел на Джеймс Тобин
3.4.Модел за оценка на капиталовите активи (модел САМР)
II.Практическо приложение на модела на Марковиц в портфейлния анализ
1.Особености в развитието на българския капиталов пазар
2.Изследване приложимостта на модела на Марковиц на българския капиталов пазар
III.Оптимизация на портфейл чрез прилагане на Excel/Solver
1.Оптимизация на портфейл А и портфейл В при различни нива на риск
2.Оптимизация на портфейл А и портфейл В при различни нива на възвръщаемост
3.Оптимизация на портфейл С и портфейл D при различни нива на риск
4.Оптимизация на портфейл С и портфейл D при различни нива на възвръщаемост
Заключение
Използвана литература
Приложение
 


Цена: 250.00 лв.