ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Икономика на труда

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
1. Равнище и структура на икономически активното население
2. Равнище и структура на заетост: общо, по пол и възраст, по равнище на образование, по икономически дейности
3. Равнище и структура на безработица: общо, по пол и възраст, па равнище на образование, по професионални групи, по продължителност на престой в безработица и други
4. Икономически неактивно население общо, дял от населението и от трудоспособното население, структура по възраст и по пол, по образование
5. Развитие на населението и на неговата икономическа активност и заетост
Използвана литература

 Цена: 25.00 лв.