ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Франчайзингът като форма на стратегическо сътрудничество между български и чуждестранни компании

Обем: 41 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Предпоставки за развитието на франчайзинга като форма на междуфирмено сътрудничество
2.Същност и форми на франчайзинга
3.Предимства и недостатъци на франчайзинга в сравнение с другите форми на външноикономическо сътрудничество
4.Мастер франчайзинг
5.Развитие на франчайзинга в България
6.Основни изводи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 45.00 лв.